Sedan den 6/4 2022 är denna webshop tagen ur funktion och ersatts av en ny på adress: https://shop.sweden.lab.se.

Du registrerar dig lätt där och kommer finna att där finns betydligt fler produkter och information än det funnits här.

För dig som redan är registrerad kund:
Tyvärr fungerar inte din gamla inloggning i den nya webshoppen, vi beklagar olägenheten och ber att du registrerar dig igen via länken ovan.

 

 

CORONA SAKTAR INTE NER LAB SWEDEN (fd LAB NOAX)

LAB Sweden vill i samband med spridningen av det nya Coronaviruset lugna sina kunder och informera om att vårt arbete fortsätter opåverkat. Leveranser och servicearbeten har kunnat genomföras som planerat och för tillfället finns det inget som tyder på att det skulle ändras. Bolaget har även en policy för sina anställda för att i största möjliga mån undvika att någon blir smittad. Våra medarbetare har heller inte besökt några riskområden.

– Vi har inte fått någon information från någon av våra leverantörer att de ska ha fått svårare att leverera produkter. Våra anställda har också kunnat jobba vidare utan hinder då vi i dagsläget inte har några smittade. 

Om du har några frågor gällande pågående eller framtida leveranser får du gärna kontakta oss via mail här eller ringa till 08 – 29 60 00.

 

Med vänliga hälsningar

LAB Sweden