P†se av PE, utan skrivf„lt. Med blixtl†sf”rslutning

Namn Artikelnummer
Minigrip 55x65 mm 457.1102
Minigrip 60x80 mm 457.1104
Minigrip 60x250 mm 457.1106
Minigrip 70x100 mm 457.1108
Minigrip 70x150 mm 457.1109
Minigrip 80x120 mm 457.1112
Minigrip 90x190 mm 457.1114
Minigrip 100x100 mm 457.1115
Minigrip 100x150 mm 457.1116
Minigrip 120x180 mm 457.1120
Minigrip 150x200 mm 457.1125
Minigrip 150x250 mm 457.1128
Minigrip 150x300 mm 457.1129
Minigrip 160x120 mm 457.1132
Minigrip 170x230 mm 457.1134
Minigrip 175x250 mm 457.1136
Minigrip 175x300 mm 457.1140
Minigrip 200x250 mm 457.1143
Minigrip 200x300 mm 457.1144
Minigrip 200x350 mm 457.1148
Minigrip 230x320 mm 457.1152
Minigrip 250x350 mm 457.1156
Minigrip 275x450 mm 457.1158
Minigrip 300x400 mm 457.1159
Minigrip m skrivfält 70x100 mm 457.1160
Minigrip m skrivfält 60x80 mm 457.1161
Minigrip m skrivfält 80x180 mm 457.1162
Minigrip m skrivfält 100x150 mm 457.1164
Minigrip m skrivfält 80x120 mm 457.1165
Minigrip m skrivfält 40x60 mm 457.1166
Minigrip m skrivfält 120x180 mm 457.1168
Minigrip m skrivfält 150x200 mm 457.1172
Minigrip m skrivfält 200x300 mm 457.1174
Minigrip m skrivfält 170x230 mm 457.1175
Minigrip m skrivfält 150x250 mm 457.1176
Minigrip m skrivfält 230x320 mm 457.1178
Minigrip m skrivfält 100x150 mm 457.1180
Minigrip m skrivfält 150x200 mm 457.1184
Minigrip m skrivfält 150x250 mm 457.1188