Laboratoriemateriel

Bägare, mätkärl, mätcylindrar, förvaringsflaskor, mätkolvar, Erlenmeyerkolvar, sättkolvar, rundkolvar, flerhalskolvar, provburkar, kylare, sugkolvar, provrör, vägglas, preparatrör, avdunstningsskålar, urglas, kristallationsskålar, deglar, gastvättflaskor, proppar, parafilm, brickor, trattar. Och mer därtill.